kadr z filmu, na ekranie Marta Zięba

Prapremiera „Arbeiterinnen / Pracujące kobiety”

Arbeiterinnen / Pracujące kobiety — teatralno-filmowy portret trzech pokoleń kobiet z robotniczych rodzin Zagłębia Ruhry i Dolnego Śląska.

Sześć opowieści o losach kobiet w Niemczech i Polsce, które potoczyły się inaczej, niż się spodziewano. Arbeiterinnen / Pracujące kobiety to opowieść o doświadczeniu społecznego upadku związanego z utratą pracy na przykładzie trzech pokoleń pracownic z terenu Zagłębia Ruhry i Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Czasami likwidowano cały sektor przemysłowy, czasami firma bankrutowała lub nie było opieki nad dziećmi. Aby znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest praca zawodowa dla tożsamości jednostki, artyści przez ponad rok przeprowadzali wywiady z kobietami z rodzin robotniczych z przemysłowych rejonów Dolnego Śląska i Zagłębia Ruhry. Efektem jest wzruszający i intymny portret wykluczonych społecznie kobiet w Niemczech i w Polsce.

Spektakl powinien był świętować swoją prapremierę na Festiwalu Ruhrfestspiele w roku 2020, ale została ona odwołana w związku z pandemią. Od tego czasu temat nie stracił na aktualności. Zaledwie kilka miesięcy po wybuchu pandemii stało się jasne, że osoby zatrudnione na umowach śmieciowych – zwłaszcza kobiety – odczuwają wyjątkowo dramatycznie zmiany gospodarcze i społeczne wywołane przez COVID. Co więcej, w obliczu tego zagrożenia tradycyjne wzorce rodzinne, oparte na opresyjnych patriarchalnych normach, przeżywają swój renesans, kusząc ułudą stabilności. Porównawcze spojrzenie na europejskie kraje, Polskę i Niemcy, jasno pokazuje, w jaki sposób biografie zawodowe ulegają destrukcji, a modele płci i rodziny zmieniają się. Najpilniejsza teraz kwestia do rozpatrzenia to: jak możliwa jest wzajemna solidarność.

Prapremiera światowa 27 maja 2021, godz. 20.00 w czasie Festiwalu Ruhrfestspiele w Recklinghausen (online w ramach Digiteles Haus Ruhrfestspiel), kolejne prezentacje 28-30 maja.

Prapremiera polska 3 września 2021, godz. 19.00 w Centrum Sztuk Performatywnych PIEKARNIA we Wrocławiu, kolejna prezentacja 4 września 2021, godz. 19.00.

Obsada
Bożena Baranowska, Ingrid Domann, Janina Sachau, Beatrix Strobel, Janka Woźnicka, Marta Zięba
oraz Esra Dalfidan (śpiew), Katrin Mickiewicz (śpiew)

Reżyseria Julia Roesler

Scenariusz Silke Merzhäuser, Julia Roesler

Dramaturgia Silke Merzhäuser, Piotr Rudzki, Judith Heese

Pomysł i research werkgruppe2, Piotr Rudzki

Koncepcja wizualna, montaż Isabel Robson

Scenografia i kostiumy Léa Dietrich, Viva Schudt

Muzyczki Esra Dalfidan, Katrin Mickiewicz

Zdjęcia Miriam Tröscher (DE), Piotr Jaxa (PL)

Dźwięk (PL) Mateusz Ciągło

Kierowniczka produkcji Insa Rudolph

Kierowniczka planu (PL) Kasia Majewska

Asystent reżyserki (DE) Zafer Tursun

Asystentka reżyserki i operatora (PL) Anita Jakubik

Tłumaczenie Kasia Noga, Iwona Uberman, Andreas Volk

Postprodukcja Cine Complete

Koprodukcja werkgruppe2, Schauspiel Essen i Teatr Polski w Podziemiu.

Finansowane przez Międzynarodowy Fundusz Koprodukcyjny Instytutu Goethego, Fundację Artystyczną NRW, Fundację Sztuk Widowiskowych, Sekretariat Kultury NRW, Miasto Recklinghausen i Miasto Essen.