Seminarium otwarte, gość dr Bartosz Wójcik

Seminarium Otwarte w Podziemiu

Pierwsze spotkanie 8 czerwca 2023, godz. 18:00
w nowej siedzibie Teatru, 4 PIĘTRO przy ul. Rynek 25 (Wejście od ul. Ofiar Oświęcimskich, 4 piętro)
Wstęp wolny!

Seminaria Otwarte, które odbywają się od trzech lat we Wrocławiu przenoszą się do siedziby Teatru Polskiego w Podziemiu.

Seminaria są działalnością spółdzielczą: ważne jest budowanie wspólnoty, wymiana myśli, dyskusje, ale także dzielenie się przyniesionym jedzeniem, wspólne robienie kanapek i wspólne sprzątanie.
Staramy się rozwijać myśl krytyczną, szukać impulsów do zmiany społecznej, sposobów na to żeby lepiej rozumieć mechanizmy rządzące współczesnością. Widzieć świat makro i mikroekonomicznie. A także po prostu lepiej myśleć, nie tracić z oka tego, co nowe w nauce, literaturze, sztuce, ale zachowywać niezbędne konteksty – historyczne i futurystyczne.

Pozasystemowe samokształcenie bez grodzeń to dobry sposób na życie. Seminarium jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i poczuj się swobodnie w nauce.

Opieka merytoryczna i organizacja: Agnieszka Wolny-Hamkało

Pierwsze z nich odbędzie się już 8 czerwca 2023, a poprowadzi je jeden z najwybitniejszych polskich heglistów — doktor Bartosz Wójcik, filozof, historyk idei, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny "Praktyki Teoretycznej".

Bartosz Wójcik (ur. 1990), filozof i historyk idei. Adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W 2022 roku obronił tam doktorat poświęcony wojnie i motłochowi w filozofii Hegla. W latach 2017−2022 realizował w ISP PAN projekt badawczy Filozofia negatywności Hegla i Žižka finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Niedawno ukazała się jego książka „Wojna i motłoch. Sprzeczności nowoczesne w filozofii Hegla”.

Temat wykładu: Aktualność dialektyki: od Hegla do Zizka

Wykład będzie poświęcony dialektyce, która stała się sygnaturą filozofii Hegla, a wieku dwudziestym zyskała złą sławę, głównie za sprawą oficjalnego, radzieckiego „materializmu dialektycznego”. Badacz wyjaśni czym dla Hegla była dialektyka, jakie były jej źródła i podstawowe pojęcia. W tym celu sięgnie on do teorii jednego z najważniejszych współczesnych dialektyków, czyli Slavoja Žižka. Zderzenie obu myślicieli pozwoli wydobyć aktualność dialektyki, jako kluczowego narzędzia do rozumienia współczesnego świata. Sam zaś osławiony materializm dialektyczny odsłoni swoje nowe, krytyczne oblicze.
Podczas wykładu badacz będzie się koncentrował na przydatności dialektyki do rozumienia współczesnego świata.

Lektury:
Słownik pojęć z książki „Wojna i motłoch. Sprzeczności nowoczesne w filozofii Hegla”, czyli syntetyczne opisy najważniejszych kategorii Zizkowskiej interpretacji Hegla (np. dialektyka, rozum, negatywność, sprzeczność, przygodność, Pan i niewolnik, itd.)