Specjalny pokaz „Postaci dnia” w Piekarni

6 listopada w programie konferencji odbywającej się tego dnia w Instytucie Filologii Polskiej (sala Nehringa, plac Nankiera 15b) znajdą się referaty m.in.: Magdaleny Piekarskiej „Teatr Polski w Podziemiu: bunt jako metoda twórcza” oraz Piotra Rudzkiego „Polityczny czy artystyczny? Przyczynek do najnowszej historii Teatru Polskiego we Wrocławiu”.

O godz. 17:00 specjalne przedstawienie Postaci dnia, tym razem w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia, ul. Księcia Witolda 62-70.

7 listopada zapraszamy na dalszy ciąg konferencji do Muzeum Teatru we Wrocławiu (plac Wolności 7A). Tam oprócz referatów Wystawa „Pocztówki Przegrodzkiego”, które tworzył Sebastian Majewski w czasie każdego przedstawienia Postaci dnia, oraz „Rozmowy o Igorze Przegrodzkim” z udziałem: Igora Kujawskiego, Tomasza Lulka, Sebastiana Majewskiego i Piotr Rudzkiego (prowadzenie), początek godz. 17.00.

O konferencji: Tworzenie wspólnoty wykonawców i widzów, ulotność, istnienie tylko w określonym czasie i przestrzeni, a także silne powiązanie z kontekstem społecznym stawia teatr w uprzywilejowanej pozycji względem innych sztuk; jak żaden inny przejaw działalności artystycznej umożliwia komentowanie, ocenianie, legitymizowanie czy rewidowanie otaczającej rzeczywistości społecznej. Aktualność i zaangażowanie uczyniliśmy głównym przedmiotem zainteresowania Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wrocławski Zeittheater na tle współczesnego teatru zaangażowanego w Polsce i na świecie”. W nawiązaniu do terminologii niemieckiej awangardy początku XX wieku pragniemy zaprosić do dyskusji na temat różnych wariantów sztuk performatywnych, postrzeganych jako inicjatywy społecznie nieobojętne, stawiające sobie za cel zabieranie głosu w dyskursie i aktywne uczestnictwo w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Zachęcamy do spojrzenia na powyższy problem z różnych perspektyw, refleksji w skali mikro i makro (znaczenie teatru zaangażowanego dla Wrocławia, a także uchwycenie swoistości zjawiska w innych miastach i społecznościach lokalnych, po przybliżenie specyfiki Zeittheater w ujęciu ogólnoeuropejskim czy ogólnoświatowym), studiów przypadku, analiz porównawczych, ujęć historycznych i badań nad współczesnymi formami zjawiska, a także rozważań na temat środków artystycznego wyrazu, zaplecza ideowego twórców i roli widowni.

Pełny program konferencji →