TEATREM POLSKIM W PODZIEMIU
ZARZĄDZA RADA TEATRU

Kasia Majewska
Halina Rasiakówna
Igor Kujawski
Tomasz Lulek
Piotr Rudzki (kurator artystyczny, tel. +48 505 399 560)
Paweł Świątek

e-mail: tpl.podziemie.rada@gmail.com

Koordynacja

Ada Tabisz
tel: +48 517 738 884
e-mail: koordynacja.podziemie@gmail.com

Marketing

Promocja, akredytacje dziennikarskie:
Mariusz Turchan
tel: +48 667 336 103
e-mail: tpl.podziemie@gmail.com

Oferty dla firm, rezerwacje grupowe dla szkół:
Małgorzata Hućko
tel: +48 697 028 218
email: teatrwpodziemiumarketing@gmail.com

Nasze sceny