Tomasz Lulek
zastępca dyrektora Instytutu Grotowskiego d/s Teatru Polskiego w Podziemiu
e-mail: t.lulek@grotowski-institute.pl

RADA TEATRU

Igor Kujawski
Kasia Majewska
Michał Opaliński
Piotr Rudzki (kurator artystyczny, tel. +48 505 399 560)

Koordynacja

Ada Tabisz
tel: +48 517 738 884
e-mail: koordynacja.podziemie@gmail.com

Marketing

Promocja, akredytacje dziennikarskie:
Mariusz Turchan
tel: +48 667 336 103
e-mail: tpl.podziemie@gmail.com

Bilety grupowe, szkolne i oferty dla firm:
Paulina Tomczyk
e-mail: teatrwpodziemiumarketing@gmail.com

Producentka

Renata Majewska
email: r.majewska1968@gmail.com

Nasze sceny