Petr Borkovec

Opowiadania

10 października 2020

Inscenizacje cz. IV / 16. edycja Festiwalu Opowiadania

Reżyseria Marta Streker

Obsada Petr Borkovec (autor), Igor Kujawski, Rafał Kwietniewski

Muzyka Jakub Rezler

Opowiadania Petra Borkovca na polski przełożyła Anna Żbikowska-Radwan

W opowiadaniach Borkovca przyroda jest bogata i wielowymiarowa. Nie matka, a towarzyszka, którą raz po raz bohaterowie przekłuwają szpilką i rozkładają na entomologicznych tablicach. Podążając nocą za uzbrojonym mężczyzną otoczonym bosymi dziewczętami w nocnych koszulach, szukamy odpowiedzi — naturę próbują zrozumieć, czy wyrazić nad nią triumf.