Zasady dotyczące funkcjonowania Instytutu Grotowskiego i Teatru Polskiego w Podziemiu w trakcie epidemii COVID-19

Wydarzenia w Instytucie Grotowskiego są organizowane zgodnie z „Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”.

Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do zapoznania się z „Regulaminem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Teatr Polski w Podziemiu w salach Instytutu Grotowskiego” oraz do wypełnienia i podpisania „Oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia”, dostępnego poniżej oraz przed wydarzeniem u pracowników Obsługi Widowni (pobierz Oświadczenie). Zalecamy, aby oświadczenie wydrukować, wypełnić i własnoręcznie podpisać przed przyjściem na Wydarzenie. Zakup biletu lub rezerwacja bezpłatnej wejściówki na Wydarzenie są równoznaczne z akceptacją regulaminu.

W salach Instytutu Grotowskiego dbamy o bezpieczeństwo:

  • Dezynfekujemy i regularnie wietrzymy przestrzenie przed każdym wydarzeniem i po nim, m.in. krzesła na widowni, toalety, klamki i poręcze.
  • Ustaliliśmy punkty pomiaru temperatury, dezynfekcji rąk, wypełniania i oddawania oświadczeń. Utrzymujemy co najmniej 1,5-metrowy dystans społeczny. Każdy uczestnik Wydarzenia ma obowiązek zakrywania nosa i ust od momentu wejścia na teren Instytutu, aż do momentu jego opuszczenia — także w trakcie spektakli i innych wydarzeń.
  • Wejście na teren Instytutu odbywa się rotacyjnie. Ruchem kierują pracownicy Obsługi Widowni. Po zakończeniu Wydarzenia prosimy o pozostanie na miejscach.
  • Bilety i wejściówki będą przed Wydarzeniem sprawdzane bezdotykowo.
  • Przy zakupie biletów zachęcamy do rozliczeń bezgotówkowych.
  • Szatnia jest nieczynna, wierzchnie okrycie prosimy zabrać ze sobą na widownię.
  • Pracownicy Obsługi Widowni dyżurują w maseczkach/przyłbicach i rękawiczkach. Przed rozpoczęciem dyżuru widzowie wypełniają oświadczenie o stanie zdrowia i mają mierzoną temperaturę.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Teatr Polski w Podziemiu w salach Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu
  2. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
  3. Ochrona danych osobowych