Cennik biletów

Bilety normalne

50 zł — „Planeta Małp”, „Aktorzy prowincjonalni. Autobiografie”
40 zł — „Poskromienie”, „Mojżesz”
30 zł — „Postać dnia”, „Aleja Narodowa”

Bilety ulgowe

40 zł — „Planeta Małp”, „Aktorzy prowincjonalni. Autobiografie”
30 zł — „Poskromienie”, „Mojżesz”
20 zł — „Postać dnia”, „Aleja Narodowa”

Bilet ulgowy przysługuje uczennicom i uczniom na podstawie legitymacji szkolnej, studentkom i studentom wszystkich kierunków na podstawie legitymacji studenckiej, seniorkom i seniorom na podstawie Karty Seniora lub dowodu osobistego w przypadku osób powyżej 60. roku życia, osobom niepełnosprawnym. Osoby, które zakupią bilet ulgowy, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl.

Bilety promocyjne — Oferta

30 zł — „Planeta Małp”, „Aktorzy prowincjonalni. Autobiografie”, „Poskromienie”, „Mojżesz”
20 zł — „Postać dnia”, „Aleja Narodowa”

Bilet promocyjny (Oferta) przysługuje pracownikom firm, do których została wysłana specjalna oferta drogą mailową, oraz zorganizowanym grupom szkolnym (opiekunowie otrzymują darmowe wejściówki wstępu).

Bilety promycjne — Uczelnie

15 zł — wszystkie spektakle Teatru Polskiego w Podziemiu

Bilet promocyjny dla uczelni (wejściówka) przysługuje studentkom i studentom wybranych uczelni:

  • Akademie Sztuk Teatralnych, Akademie Sztuk Plastycznych
  • Filologia Polska - specjalność teatrologia
  • Antropologia literatury, teatru i filmu
  • Akademie Muzyczne
  • Studium Musicalowe CAPITOL

Akredytacje dziennikarskie

15 zł — wszystkie spektakle Teatru Polskiego w Podziemiu

Akredytacje dziennikarskie – pojedyncze indywidualne wejściówki dla dziennikarzy należy zgłaszać najpóźniej 3 dni przed spektaklem (jeżeli są wolne miejsca) pisząc na adres:
tpl.podziemie@gmail.com
lub dzwoniąc +48 667 336 103