Cennik biletów

Bilety normalne

120 zł — Balkony – pieśni miłosne
50 zł — Planeta Małp, Aktorzy prowincjonalni. Autobiografie, Finnegans W/Fake
40 zł — Poskromienie, Mojżesz
30 zł — Postać dnia, Aleja Narodowa

Bilety ulgowe

80 zł — Balkony – pieśni miłosne
40 zł — Planeta Małp, Aktorzy prowincjonalni. Autobiografie, Finnegans W/Fake
30 zł — Poskromienie, Mojżesz
20 zł — Postać dnia, Aleja Narodowa

Bilet ulgowy przysługuje uczennicom i uczniom na podstawie legitymacji szkolnej, studentkom i studentom wszystkich kierunków na podstawie legitymacji studenckiej, seniorkom i seniorom na podstawie Karty Seniora lub dowodu osobistego w przypadku osób powyżej 60. roku życia, osobom niepełnosprawnym. Osoby, które zakupią bilet ulgowy, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl.

Bilety promocyjne — Oferta

35 zł — ZBRODNIA I KARA. Z powodu zbrodni Rosjan, których nie potrafimy zrozumieć, Finnegans W/Fake, Planeta Małp, Aktorzy prowincjonalni. Autobiografie
30 zł — Poskromienie, Mojżesz
20 zł — Postać dnia, Aleja Narodowa

Bilet promocyjny (Oferta) przysługuje pracownikom firm, do których została wysłana specjalna oferta drogą mailową, oraz zorganizowanym grupom szkolnym (opiekunowie otrzymują darmowe wejściówki wstępu).

Bilety promocyjne — Seniorzy

50 zł — Balkony – pieśni miłosne
20 zł — pozostałe spektakle Teatru Polskiego w Podziemiu

Bilety promocyjne — Uczelnie

50 zł — Balkony – pieśni miłosne
20 zł — pozostałe spektakle Teatru Polskiego w Podziemiu

Bilet promocyjny dla uczelni (wejściówka) przysługuje studentkom i studentom wybranych uczelni:

  • Akademie Sztuk Teatralnych, Akademie Sztuk Plastycznych
  • Filologia Polska - specjalność teatrologia
  • Antropologia literatury, teatru i filmu
  • Akademie Muzyczne
  • Studium Musicalowe CAPITOL

Akredytacje dziennikarskie

Darmowe akredytacje — wszystkie spektakle Teatru Polskiego w Podziemiu

Akredytacje dziennikarskie – pojedyncze indywidualne wejściówki dla dziennikarzy należy zgłaszać najpóźniej 3 dni przed spektaklem (jeżeli są wolne miejsca) pisząc na adres:
tpl.podziemie@gmail.com
lub dzwoniąc +48 667 336 103