Katarzyna Kalwat - Wrocławska Nagroda Artystyczna 2023

Wrocławska Nagroda Artystyczna 2023 dla Katarzyny Kalwat

Katarzyna Kalwat – za reżyserię spektaklu Finnegans W/Fake w Teatrze Polskim w Podziemiu, za unikatowy język teatralny łączący wirtuozerską muzykę Wojciecha Blecharza z jednym z najbardziej zagadkowych dzieł Jamesa Joyce'a – otrzymuje Wrocławską Nagrodę Artystyczną 2023 w kategorii TEATR!

Wręczenie Katarzynie Kalwat Wrocławskiej Nagrody Artystycznej 2023

„Dziękując za to wyróżnienie, chciałam podziękować całej mojej ekipie realizacyjnej, bez której zrobienie tego spektaklu nie byłoby możliwe. Dużo czasu zajęło mi rozkodowanie samego materiału językowego Joyce’a tak, żeby w swojej niekomunikatywności stał się komunikatywny z odbiorcą” – Katarzyna Kalwat [Kulturalny Wrocław]

Serdecznie gratulujemy!